ဆောင်းပါးများ

BLOG2021-11-10T06:10:32+06:30

Microsoft ရဲ့ Outlook Lite Android app အသစ်က ယခုလမှာ ထွက်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်

By |July 6th, 2022|

Microsoft ရဲ့ Outlook Lite Android app အသစ်က ယခုလမှာ ထွက်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် Microsoft က

Chrome password manager အပ်ဒိတ်က platforms အားလုံးမှာ credentials တွေကို ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းနိုင်

By |July 1st, 2022|

Chrome password manager အပ်ဒိတ်က platforms အားလုံးမှာ credentials တွေကို ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းနိုင် Google က

Code ရေးဖို့ ကူညီပေးတဲ့ GitHub ရဲ့ AI-powered Copilot က တစ်လကို $10 ကျသင့်ပါမယ်

By |June 24th, 2022|

Code ရေးဖို့ ကူညီပေးတဲ့ GitHub ရဲ့ AI-powered Copilot က တစ်လကို $10 ကျသင့်ပါမယ် Microsoft-owned

Adobe က လူတိုင်းအတွက် web မှာ Photoshop ကို အခမဲ့ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေ

By |June 17th, 2022|

Adobe က လူတိုင်းအတွက် web မှာ Photoshop ကို အခမဲ့ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေ Adobe က

အိမ်မှ အလုပ်(WFH)လုပ်ဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ programs များ ၊ time attendance programs များ

By |June 3rd, 2022|

အိမ်မှ အလုပ်(WFH)လုပ်ဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ programs များ ၊ time attendance programs များ Time Attendance

Go to Top