U Place Application

Uplace 1
Uplace 1

Uplace Application သည် CRM (Customer Relationship Management ) နှင့် ပတ်သက်သော Application တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Uplace Application သည် အရောင်း၀န်ထမ်းများအား သူတို့၏ နေ့စဉ် အချိန်ဇယားများကို အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်၊ အဓိကအလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များကို အချိန်မီဆက်သွယ်နိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် အရောင်း၀န်ထမ်းများအား ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူ ထိရောက်စေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အော်ဒါမှာခြင်း၊ ငွေချေရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်း၊ ပစ္စည်းပို့ရန် စောင့်ဆိုင်းခြင်း၊ အော်ဒါဖျက်သိမ်းခြင်း၊ follow up ပြုလုပ်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။