အမေးများသော မေးခွန်းများ

မေးခွန်း : ဝန်ထမ်းအရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ?

အဖြေ : ကျွန်တော်တို့ company မှာ ဝန်ထမ်း ၂၅ယောက် ရှိပါတယ်။

မေးခွန်း : ဘယ်လို Application တွေ လုပ်သလဲ ?

အဖြေ : ကျွန်တော်တို့ company မှာ Web Application & Mobile Application ပြုလုပ်ပါတယ်။

မေးခွန်း : ဘယ်လိုမျိုး language တွေကို အသုံးပြုပြီး ပြုလုပ်သလဲ?

အဖြေ : Web Application များကို C# ၊ ASP.Net၊ .Net Core၊ Vue.Js အစရှိသည့် Programming Languages များကို အသုံးပြု ရေးသားလျက် ရှိပါသည်။Mobile Application များကို C# ၊ Xamarin အစရှိသည့် Programming Languages များကို အသုံးပြုပြီး အရည်အသွေး မြင့်မားသည့် Mobile Application software များကို လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။